Login
 
 
16 Ocak 2018 Salı
 
       
       
en-UStr-TR
Ders Programı Minimize

Programın tamamlanabilmesi için öğrencilerin 31 kredilik ders almaları gereklidir. Öğrenciler programı 3 veya 4 dönemde, 4 çekirdek, 6 seçmeli ders ve proje derslerini alarak bitirebilirler. Her seçmeli ders kümesinden en az bir tane ders alınması gereklidir. Daha önce tamamlanan programa bağlı olarak, hazırlık dersleri kümesinden bazı dersleri bunlara ek olarak almaları öğrencilerden istenebilir.

 

ÖRNEK PROGRAM

 

1Dönem 2Dönem 3Dönem
MECA 501 MECA 502 Seçmeli 5
MECA 503 MECA 504 Seçmeli 6
Seçmeli 1 Seçmeli 3  MECA 590
Seçmeli 2 Seçmeli 4   MECA 591 

   

 

ÇEKİRDEK DERSLER KÜMESİ:

 

MECA 501 Fiziksel Sistemlerin Modellenmesi (3 kredi)
MECA 502 Endüstriyel Kontrol ve Enstrümantasyon (3 kredi)
MECA 503 Mekatronik Sistemler Laboratuvarı (3 kredi)
MECA 504 Gömülü Sistemler ve Yazılım-Donanım İşbirliği (3  kredi)


SEÇMELİ DERSLER KÜMESİ:

    

Mekanik Sistemler Ders Kümesi:

MECA 511 Mekanik Tasarım İlkeleri (3 kredi)
MECA 512 Mekanik Titreşimler (3 kredi)
MECA 513 Robotik ve Robot Kontrolü (3 kredi)
MECA 514 Malzeme Seçimi, Tasarımı ve Ekonomisi (3 kredi)
MECA 515 Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim (3 kredi)
MECA 516 Akışkan Gücü Kontrolü (3 kredi)

 

 

Elektronik/Kontrol Dersleri Kümesi:

MECA 521 Analog Elektronik (3 kredi)

MECA 522 Elektrik Makinaları (3 kredi)

MECA 523 Mekatronikte Sinyal İşleme (3 kredi)

MECA 524 Kontrol Sistem Tasarımı (3 kredi)

MECA 525 Optimizasyon (3 kredi)

MECA 526 Proses Kontrol (3 kredi)

MECA 527 Mikro-elektromekanik Sistemlere Giriş (3 kredi)

  

 

Endüstriyel Enformatik Ders Kümesi:

MECA 531 Sayısal Yöntemler (3 kredi)

MECA 532 Akıllı Hesaplama ve Kontrol (3 kredi)

MECA 533 Yapay Sinir Ağları (3 kredi)

MECA 534 Mikroişlemci Tabanlı Sistem Tasarımı (3 kredi)

MECA 535 Gerçek Zamanlı Sistemler (3 kredi)

MECA 536 PC Tabanlı Veri Toplama ve Kontrol (3 kredi)

 

MECA 58X Mekatronikte Özel Konular (3 kredi)

 

Proje Dersleri Kümesi:

MECA 577 Yönlendirilmiş Çalışmalar I (kredisiz)

MECA 578 Yönlendirilmiş Çalışmalar II (kredisiz)

MECA 590 Proje (kredisiz) 

MECA 591 Yönlendirilmiş Araştırmalar (1 kredi)

  

 

Hazırlık Dersleri Kümesi:

 

MECA 410 Mukavemet (3 kredi)
MECA 420 Elektrik Mühendisliğine Giriş (3 kredi)
MECA 430 Bilgisayar Organizasyonu ve Programlama (3 kredi)
MECA 440 Sistem Modelleme ve Kontrol (3 kredi)
MECA 450 Dijital Sistemler (3 kredi)

 

 

 

  
  Genel Bilgi | Başvuru | Ders Programı | Öğretim Kadrosu | İletişim  
 
Mechatronics Program at Bogazici University   Terms Of Use : Privacy Statement